Den jernhårde oplevelse

Brasilien, Minas Gerais. Uden for millionbyen Belo Horizonte ligger området Gandarela. En blanding af atlantisk regnskov, cerrado, vandfald, farverige fugle og mystiske insekter, med horisonter af lave grønne bjerge og enkelte skydækkede bjertoppe. Et paradis. Den betagende naturrigdom trues dog af en anden rigdom der ikke kan ignoreres. Under de grønne bjerge og de kølige dale er den røde jord spækket til randen med jern. Og de globale mineselskaber er utålmodige.

Af Kenneth Hansen

Vale, dal, er navnet på det det største mineselskab i Brasilien. Med en omsætning på 65 milliarder dollars i 2011 er der tale om verdens næststørste mineselskab og verdens største producent af jern. Selskabets profit for ét år er 18 milliarder dollars. Mere end 100 milliarder kroner. Vale har købt jorden og retten til at drive minedrift i Ganderela i delstaten Minas Gerais, ca. 450 km fra Rio de Janeiro. De vil nu åbne en af verdens største jernminer midt i området – så hurtigt som muligt. De mangler blot starttilladelse fra den Brasilianske regering. Projektet kaldes Apolo og skiltene til projektet er allerede sat op. Midt i naturområdet.

Maria Terese Cojujo er en af hovedkræfterne i den modstandsbevægelse som er vokset op i de sidste par år. Hun er naturvejleder med en masteruddannelse i miljøformidling og bor selv i området. “Vale stjæler fra os”, siger hun, “de stjæler ikke biler og TV og den slags, de stjæler dette steds fremtid”. Modstandsbevægelsen består af ca. 300 aktivister som gør hvad de kan for at stoppe projektet.

Video: Den brasilianske sommer er våd, meget våd. Regnen kan vælte ned i ugevis. Maria Terese Cojujo er dog vant til det og styrer sikkert den lille Fiat Palio gennem det jernrøde mudder på vejene omkring Caeté, en provinsby på kanten af Gandarela. Tyve minutters kørsel uden for byen  findes starten på projekt Apolo. En række skilte og en lukket vej viser at man mener det alvorligt. Her skal den ligge, den gigantiske jernmine.

Konsekvenserne
Hvis minen bliver åbnet er følgerne nemlig, siger modstanderne, uoverskuelige. Gennem området løber tre store floder som alle vil blive påvirket, den ene vil blive opdæmmet for at skabe en stor kunstig sø som skal bruges til at vaske jernmalmen. Opdæmningen skal ligge over den lille idyliske landsby Raposos, hvis ca. 5000 indbyggere stort set alle har underskrevet en protest mod projektet. Ikke så underligt: hvis dæmningen ikke holder vil landsbyen blive udslettet.

Men alle de små landsbyer i området vil blive berørt. Vale planlægger at have 4000 ansatte på stedet, de skal administrere det enorme projekt, køre de kæmpemæssige maskiner og bygge opdæmning og veje. Et enormt anlægsprojekt, lige ned gennem Gandarela-området.

Der skal anlægges en anden sø til opbevaring af spildevand fra renseprocessen og der skal bygges en ny toglinie, direkte til kystbyen Vitoria, hvor malmen skal udskibes, formentlig til Kina, som er den største aftager. Vale driver i forvejen den eneste togforbindelse mellem delstaten Minas Gerais og havet, de ejer store dele af havnen og er ved at opbygge en flåde af transportskibe. Det første, Vale Brasil, blev leveret i 2011.

Vale er altså igang med en massiv udbygning af deres mineaktiviteter. Projektet vil i Gandarela-området jævne en bjergkæde med jorden, forurene floder og grundvand og ødelægge et enestående naturområde, perfekt med naturligt vandreningssystem og idylliske bjerglandsbyer. For at få energi til alt dette står Vale bl.a.bag anlæggelsen af en kollosal dæmning midt i Amazonas, Belo Monte-dæmningen. Dæmningen som bliver den 3. største i verden vil bl.a kræve tvangsflytning af mere end 25.000 beboere. Læs mere om modstanden mod dette projekt her.

Modstanden i Minas Gerais
Apolo-projektet har vakt bestyrtelse og desparation hos miljøforkæmperne i Gandarela-området. Derfor har man lavet en modstandsbevægelse, som indtil videre har lavet demontrationer, mediearbejde og forsøgt at påvirke politikere. En del af dette arbejde kan man læse om på denne blog. Strategien bag modstanden er rettet mod at, istedet for jernminen, at skabe en naturpark. Værdien af denne park er ikke kun den indlysende, beskyttelsen af et stykke uerstatteligt natur, den er også forankret i en anden vision for brugen af området. En vision hvor oplevelser og turisme spiller en nøglerolle.

Paulo Batista, der forsker og underviser på det føderale universitet i Belo Horizonte, og er en af hovedkræfterne i modstanden, viser hvor naturparken efter hans mening skal ligge:

Paulo Baptiste, phd. UFMG

Video: En flythrough i Google Earth, styret af Paulo Baptista, viser hvor naturpark og jernmine skal ligge. Omkredsen af naturparken er angivet ved en tyk gul linie, minen er angivet ved en tyk rød linie. Flyveturen starter ved Belo Horizonte og ender ved Gandarela.

Vandet og canga
Den måske vigtigste grund til fredningen af Gandarela, siger Paulo, er dog vand. Ca. 60 procent af vandforsyningen til Belo Horizonte kommer fra et gigantisk ferskvandssystem hvis centrum er Gandarela. Under Gandarela ligger et enormt underjordisk resoir af rent drikkevand som løbende tappes til gavn for indbyggerne i Belo Horizonte. Resoiret får hele tiden tilført nyt vand gennem det naturlige vandrensningssystem som Gandarela udgør. Store dele af området er nemlig dækket af det unikke “Canga” som filtrerer vandet.

Video: Paulo Baptista viser hvor det unikke Canga ligger og hvor det enorme resoir af grundvand befinder sig: Lige midt i Gandarela.

Canga er et jernholdigt jordlag som kan have en tykkelse fra 10 centimer til mere end 20 meter. Det består af op til 60 procent jernfragmenter der holdes sammen af jernoxid.  Canga er ekstremt specielt og og sjældent. Det dannes i nærheden af solide jernforekomster og skal fjernes hvis man vil ned til det rigtige jern. Men Cangaen er fra naturens hånd et enormt filtreringslag. Vand der falder på jorden over Cangaen, løber ned og filtreres. Herefter løber det enten ned i det underjordiske vandresoir eller bliver ledt ud i små bække på bjergskråningerne. Vandet fra bækkene samles op i floderne, hvorfra man kan bruge det i vandforsyningen. Stort set uden udgifter til rensning.

Bliver Apolo-projektet realiseret skal Cangaen væk. Istedet vil der blive skabt et enormt hul i jorden på omkring 9 kvadratkilometre. Det vil ikke alene ødelægge filtreringen og vedligeholdelsen af vandstanden i området – det åbne hul vil sandsynligvis, mener forskere, virke som et dræn og trække rent vand op til overfladen, hvorfra det vil fordampe. En effekt som forstærkes af de højere temperaturer der følger af den globale opvarmning.

Oplevelser som udviklingsredskab
Man skal ikke opholde sig længe i området før man forstår hvor vandvittigt mineprojektet er. Bjergene er uendeligt smukke og vandfald ligger regelmæssigt strøet ud. De høje bjergtinder er forfriskende og klare. Byerne er holdt i spraglede farver og folk er glade og venlige. Men én ting er tydelig: her er ingen turister. Og kun enkelte lokale bruger området til deres sommerhuse.

Modstandsbevægelsen presser derfor på for at udvikle oplevelsesindustrien. De håber at oplevelsesvirksomhederne kan redde området fra minedriften. Borgmestrene i de små byer lader sig nemlig nemt friste af udsigten til nye minejobs, når de taler med Vale, og også indbyggerne er nemme at påvirke, når der tales til pengepungen.

Forslaget til oprettelsen af en naturpark er en del af oplevelsesstrategien. Det blev først fremsat i 2009 og er idag godkendt som forslag af det Brasilianske miljøministerium. Den tidligere miljøminister Marina Silva, underskrev i december 2011 opfordringen til skabelsen af naturparken og idag er kampen mod Vale spidset til.

Vale kæmper med alle midler og forsøger at finde grunde til at anlægge sag mod modstandsbevægelsen. Samtidigt forsøger de at begrænse omfanget af en evt, naturpark, skulle den gå igennem. Dette kunne være udtryk for en slags medvind for modstanderne, men hverken Maria Terese Cojujo eller Paulo Baptista er optimistiske. Vale tjener hvert år 18 milliarder dollars på at drive virksomhed. De er verdens støre eksportør af jern, de ejer jernbaner, skibe, dæmninger. Med så store interesser virker det næsten utopisk at kampen kan vindes. Man kan købe meget for milliarder af dollars.

Oplevelsesøkonomi og oplevelsesdesign er dog ikke ukendte begreber for Vale. I en helt speciel fortolkning af hvad man kan bruge oplevelser til har de skabt en udstilling om Minas Gerais’ historie i en udstillingsbygning på den centrale museumsplads i Belo Horizonte. Har kan man fx finde ædle vilde som taler hårdt mod den europæiske kolonialisering og anprisninger af lokal modstandskamp, kultur og natur. Her fx i form af et  kæmpehoved med en videoprojektion og  en kæmpehånd med billeder af indianere.

Prøver. På vejen ud kan man beundre et udvalg af Vales produkter. Teksten lyder:”Vale er et selskab som går højt op i at arbejde ansvarligt med mineralske resourcer. De forskelligt slag mineraler er fundamentale for dit liv. Ja, Vale er tilstede i din hverdag. Vale findes i den cykel, som du elsker så højt. Vale er i brillerne på din næse, som gør at du kan se. Vale er i CDen med dine yndlingsmusik. Vale er i spejlet, i TVet, i komfuret og i flyet”.

Og vinderen er:

Miljøorganisationer verden over er rasende over Vale’s adfærd. Vale er således favorit til at modtage The Public Eye Award for verdens værste virksomhed i 2011. Prisen uddeles af bl.a. Greenpeace efter en afstemning på nettet. I denne korte video forklarer folkene bag modstanden mod Belo Monte-dæmningen, hvorfor de synes Vale bør vinde:

Video: et opråb om modstand mod Belo Monte-dæmningen produceret af aktivister. 

Links
Billeder fra Gandarela
Kampagnen mod minedrift og for naturpark
Kampagnen mod Belo Monte-dæmningen

This entry was posted in Reportager and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.